ATP Pension

ATP Pension – Alt hvad du skal vide om ATP Livslang Pension

ATP Livslang Pension er en pensionsordning, som de fleste danskere har ret til at modtage, når de går på pension. Det er en ekstra indtægt, som kommer oven i folkepensionen, og som kan være med til at sikre dig et bedre liv som pensionist. Men hvad er ATP Livslang Pension egentlig, og hvordan fungerer det? Det kan du læse mere om i denne artikel.

Hvad er ATP Livslang Pension?

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som næsten alle indbetaler til gennem deres arbejdsliv. Ordningen blev oprettet i 1964 med det formål at give alle danskere en grundlæggende pension, uanset hvor meget de har sparet op selv. ATP Livslang Pension er en såkaldt livrente, hvilket betyder, at du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Hvad er ATP Livslang Pension

Hvem indbetaler til ATP Livslang Pension?

Du indbetaler til ATP Livslang Pension, hvis du er mellem 16 og 67 år og arbejder mindst ni timer om ugen. Det gælder både, hvis du er ansat eller selvstændig. Din arbejdsgiver eller kommune betaler størstedelen af bidraget, mens du selv betaler en mindre del. Hvis du er ledig eller på efterløn, betaler din a-kasse eller kommune hele bidraget for dig.

Hvor meget indbetaler du til ATP Livslang Pension?

Bidraget til ATP Livslang Pension afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen. Der er fire bidragsgrupper: A, B, C og D. Gruppe A er den højeste og D er den laveste. Hvis du arbejder 30 timer eller mere om ugen, indbetaler du til gruppe A. Hvis du arbejder mellem 9 og 29 timer om ugen, indbetaler du til gruppe B. Hvis du arbejder mindre end 9 timer om ugen eller slet ikke arbejder, indbetaler du til gruppe C eller D.

Herunder kan du se de aktuelle bidragssatser:

Aktuelle bidragssatser for ATP Livslang Pension

Hvis du vil vide, hvor meget du og din arbejdsgiver indbetaler til ATP Livslang Pension, kan du se de aktuelle bidragssatser her. Bidragssatserne afhænger af, hvor mange timer du arbejder om ugen, og om du er månedslønnet, 14-dageslønnet, ugelønnet eller løsarbejder. Bidragssatserne er gældende for 2023 og vil stige i 2024.

Månedslønnede:

Arbejdstimer pr. månedLønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.Bidrag i alt pr. md. kr.
Mindst 117 timer94,65189,35284,00
Under 117 timer – med mindst 78 timer63,10126,25189,35
Under 78 timer – men mindst 39 timer31,5563,1094,65
Under 39 timer0,000,000,00

14-dageslønnede:

Arbejdstimer i 14-dagesperiodeLønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.Bidrag i alt pr. 14 dage kr.
Mindst 54 timer49,8099,60149,40
Under 54 timer – med mindst 36 timer33,2066,4099,60
Under 36 timer – men mindst 18 timer16,6033,2049,80
Under 18 timer0,000,000,00

Ugelønnede:

Arbejdstimer pr. ugeLønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.Bidrag i alt pr. uge kr.
Mindst 27 timer24,9049,8074,70
Under 27 timer – med mindst 18 timer16,6033,2049,80
Under 18 timer – men mindst 9 timer8,3016,6024,90
Under 9 timer0,000,000,00

Løsarbejdere:

Arbejdstimer pr. time*Lønmodtagerens andel kr.Arbejdsgiverens andel kr.Bidrag i alt pr. time kr.
Pr. time**0,**67 (2023) **0,**71 (2024) **1,**34 (2023) **1,**42 (2024) **2,**01 (2023) **2,**13 (2024)

*For løsarbejdere gælder det særlige regler for beregning af arbejdstid

Hvor meget får du i ATP Livslang Pension?

Det beløb, du får udbetalt i ATP Livslang Pension, afhænger af, hvor meget du har indbetalt gennem dit arbejdsliv, og hvornår du går på pension. Jo mere du har indbetalt, og jo senere du går på pension, jo højere bliver din pension. Du kan se din forventede pension på borger.dk, hvor du kan logge ind med dit NemID og få et overblik over din pensionsopsparing.

Hvornår kan du få ATP Livslang Pension?

Du kan få ATP Livslang Pension fra den dag, du når din pensionsalder. Din pensionsalder afhænger af dit fødselsår og stiger gradvist fra 65 år til 68 år.  Du kan også vælge at udskyde din pension i op til fem år efter din pensionsalder eller starte din pension tidligere end din pensionsalder med et nedslag i beløbet.

Hvornår kan du få ATP Pension

Hvordan får du ATP Livslang Pension?

Du behøver ikke at søge om ATP Livslang Pension. Når du nærmer dig din pensionsalder, vil ATP kontakte dig med information om din pension og dine muligheder for at udskyde eller fremskynde den. Din pension bliver automatisk udbetalt til din NemKonto hver måned.

Hvad sker der med din ATP Livslang Pension ved død?

Hvis du dør, før du når din pensionsalder eller mens du modtager pension, kan din ægtefælle, registrerede partner eller samlever have ret til et engangsbeløb fra ATP. Beløbet afhænger af din alder og dit bidragsgrundlag. Hvis du ikke har nogen efterladte, går beløbet tilbage til fællespuljen hos ATP.

Hvordan fremtidssikres ATP Livslang Pension?

ATP Livslang Pension er en dynamisk ordning, som løbende tilpasses samfundsudviklingen og danskernes behov. Den 1. januar 2022 træder en ændring af ordningen i kraft, som har til formål at sikre, at ATP Livslang Pension også i fremtiden kan give danskerne en værdifuld pension. Ændringen betyder, at bidragene bliver mere fleksible, så de bedre afspejler den enkeltes arbejdsmønster og indkomst. Desuden bliver pensionsalderen for ATP Livslang Pension koblet til folkepensionsalderen, så de følges ad. Ændringen får kun betydning for medlemmer, der har mere end 15 år til pensionsalderen.