Helbredstillæg

Helbredstillæg: Alt du behøver at vide om helbredstillægget

Men har du nogensinde spekuleret på, hvad helbredstillæg er, og hvem der har ret til det? Eller måske har du bare brug for et par gode råd til at beregne dit helbredstillæg og søge om det.
Uanset om du leder efter information om helbredstillægget eller blot ønsker at vide lidt mere om denne finansielle støtte, så er du kommet til det rette sted.

I denne artikel skal vi se nærmere på alt hvad der er vedrørende helbredstillægget – fra hvad det er, hvem der kan få det og de udgifter som det dækker. Vi vil se på de forskellige måder man kan beregne sit helbredstillægget samt gennemgang af processen med at søge om det. Vi vil også se på det udvidet helbredstillæg.

Så lad os starte med at finde ud af, hvad helbredstillæg er for noget?

Hvad er helbredstillæg?

Helbredstillæg er et særligt tilskud til folkepensionister og førtidspensionister, som er blevet tilkendt pension efter reglerne fra før 2003. For at få helbredstillægget skal man have begrænsede indtægter ved siden af pensionen og have en begrænset formue.

Helbredstillægget er et økonomisk tilskud, som dækker en del af de udgifter, man har til helbredet. Dette kan f.eks. være udgifter til medicin, behandlinger og lignende, som er godkendt af sundhedsloven.

Helbredstillægget er et tilskud, som støtter ældre og handicappede borgere med at dække de ekstra udgifter, de har til helbred og medicin. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad helbredstillægget dækker, og hvordan man søger om det.

Hvem kan få helbredstillægget?

Helbredstillægget er kun tilgængeligt for pensionister, der har en personlig tillægsprocent større end nul. For at kunne se størrelsen af ens personlige tillægsprocent skal man kigge i de breve, man modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i ens pension.

Personer, der har en personlig tillægsprocent på nul, er ikke berettiget til at modtage helbredstillægget. Dette er noget, man skal være opmærksom på, når man søger om helbredstillægget.

Udover dette er der ingen yderligere krav, som skal opfyldes, for at man kan modtage helbredstillægget. Det er derfor vigtigt at huske på, at man betaler ikke skat af helbredstillægget. Det er et tillæg, der er blevet udviklet, så pensionister kan få dækket de udgifter, de har til deres helbred.

Hvor finder jeg mit helbredstillæg

Hvis du er berettiget til helbredstillæg, kan du finde det på din sundhedskort. Helbredstillægget er på bagside af dit sundhedskort, og er et lille felt med et tal og en dato. Tallet repræsenterer det årlige beløb du er berettiget til, og datoen er den dato hvor det årlige beløb blev udbetalt.

Du kan også finde dit helbredstillæg på borger.dk. Log ind med dit NemID, og klik på ‘Min sygesikring’. Her vil du se et felt kaldet ‘Helbredstillæg’ og det aktuelle beløb, du er berettiget til. Dette beløb kan ændres fra år til år, og vil automatisk opdateres og fornyes hvert år.

Hvor finder jeg mit helbredstillæg

Hvordan beregnes helbredstillæg

Helbredstillæg er et økonomisk supplement, som er beregnet i forhold til 85 procent af pensionistens egen udgift. Det nedsættes dog på baggrund af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede supplerende indtægt.

Helbredstillægget udbetales efter størrelsen af pensionistens personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent afhænger af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indkomst og formue.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent i de breve, du modtager fra Udbetaling Danmark med oplysninger om ændringer i din pension. Dette er vigtigt, da det er den personlige tillægsprocent, der bestemmer størrelsen på helbredstillægget.

Følgende liste giver et overblik over de forskellige tillægsprocenter:

  • 0 procent – Hvis din samlede indkomst og formue overstiger den øvre grænse
  • 3,9 procent – Hvis din samlede indkomst og formue ligger mellem den øvre og den nedre grænse
  • 7,8 procent – Hvis din samlede indkomst og formue ligger under den nedre grænse

Det er værd at bemærke, at helbredstillægget nedsættes for hver 1.000 kroner, der overstiger den øvre grænse.

Hvad dækker helbredstillægget?

Helbredstillæg dækker en del af de udgifter, du har til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparat, fodterapi efter henvisning, kiropraktor og psykologhjælp. For at få udbetalt helbredstillæg skal behandlingen være ordineret af en læge, og det kunne være en almen læge, specialist eller tandlæge.

Helbredstillæg ydes kun til de typer medicin og behandlinger, som Sundhedsloven også yder tilskud til. Det betyder, at du skal betale hele udgiften, hvis du f.eks. får behandling af en alternativ behandler, som ikke er omfattet af Sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg dækker udgifter til briller, kontaktlinser, tandproteser og andre former for hjælpemidler. Dette helbredstillæg ydes kun i særlige tilfælde, hvis du har store udgifter til sundhed, som ikke er omfattet af Sundhedsloven.

I nogle tilfælde kan du også få udbetalt helbredstillæg til tandbehandling, som ikke er omfattet af Sundhedsloven, f.eks. omfattende tandkroner og tandbroer.

I nogle tilfælde kan du også få udbetalt helbredstillæg til tandbehandling, som ikke er omfattet af Sundhedsloven, f.eks. omfattende tandkroner og tandbroer.

Derudover kan du få udbetalt helbredstillæg til udgifter til medicinsk udstyr, f.eks. ortopædiske sko, kompressionsstrømper, kørestole, rollatorer og hospitalssenge.

Kort sagt, dækker helbredstillæg en bred vifte af sundhedsudgifter, der ikke er omfattet af Sundhedsloven. Det er dog vigtigt at huske, at helbredstillæg kun ydes til behandlinger og medicin, der er ordineret af en læge.

Hvordan søger man om helbredstillæg?

Hvis du ønsker at ansøge om helbredstillæg, skal du gå til borger.dk. Her skal du udfylde en online formular med oplysninger om din formue, hvilket er nødvendigt for at kunne beregne størrelsen på dit helbredstillæg.

Når du har udfyldt formularen, kan du se størrelsen på det helbredstillæg, du er berettiget til. Derefter skal du udfylde oplysninger om din sundhedsforsikring, hvis du har en.

Du kan også søge om udvidet helbredstillæg eller helbredstillæg til almindelig fodbehandling (ikke lægehenvist) via borger.dk. Det er vigtigt at huske, at du skal søge om helbredstillæg, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde formularen eller har spørgsmål om helbredstillæg, kan du kontakte borger.dk på telefonnummer 33 72 50 50 eller på e-mail borger@borger.dk.

Husk at ansøgningen om helbredstillæg skal godkendes, før du kan få udbetalt beløbet. Derfor er det vigtigt at ansøge om helbredstillæg i god tid, så du kan få dine udgifter dækket.

Hvordan søger man om helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg er et særligt tilskud til pensionister og førtidspensionister, som er ud over det, der ydes efter sundhedsloven. Udvidet helbredstillæg er et engangsbeløb, og det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Udvidet helbredstillæg dækker tandproteser, briller og fodbehandling, som der ikke ydes tilskud til efter sundhedsloven. Dette tilskud er for pensionister og førtidspensionister, der har et lavere indkomstniveau end det, der kræves for at få et almindeligt helbredstillæg.

Udvidet helbredstillæg kan være en stor hjælp for pensionister og førtidspensionister, der ikke har råd til at betale for behandlinger, der ikke er dækket af sundhedsloven. Det er en god måde at få dækket omkostningerne ved tandproteser, briller og fodbehandling, så pensionister og førtidspensionister kan få den nødvendige behandling, de har brug for.

Du kan ansøge om udvidet helbredstillæg via borger.dk. Når du har ansøgt, vil kommunen vurdere, om du er berettiget til tilskuddet. Det er vigtigt at huske, at helbredstillæg opdateres og fornyes automatisk hvert år. Dette gør det nemt at holde styr på dine udgifter til helbredstillæg og sikre, at du får det tilskud, du har brug for.

Hvordan opdateres og fornyes helbredstillæg automatisk?

Helbredstillæg er et årligt tillæg, som er uafhængigt af alder, og som er beregnet på baggrund af ens indkomst og familieforhold. Det er beregnet og opdateret automatisk hvert år ved årsskiftet. Når man har ansøgt om helbredstillæg, får man et helbredskort, som viser, at man har ret til helbredstillægget. Dette kort skal man ikke vise på apoteket, da de kan se det på ens cpr-nummer.

Helbredstillæg fornyes automatisk hvert år ved årsskiftet. Man skal selv betale regningen hos tandlægen, fysioterapeuten, fodterapeuten, psykologen og kiropraktoren og bagefter få refunderet helbredstillægget hos kommunen. Det er vigtigt at man husker at udfylde og sende ansøgningsskemaet, så man kan få refunderet sine udgifter.

Hvis man ønsker at forny helbredstillægget, skal man gøre det via sin kommune, som sender en ansøgningsskema, som skal udfyldes og sendes tilbage. Kommunen kan også hjælpe med at beregne helbredstillægget. Hvis man har spørgsmål, skal man kontakte sin kommune.