Hvad er likvid formue

Hvad er likvid formue, og hvordan beregnes ens likvide formue?

Likvid formue er et begreb, der bruges til at beskrive den del af ens formue, som man hurtigt og nemt kan omdanne til kontanter. Det vil sige, at likvid formue består af de penge, man har i hånden, på bankkontoen eller i værdipapirer som aktier og obligationer. Likvid formue er altså ikke det samme som ens samlede formue, som også kan omfatte værdien af ens bolig, bil, pension og personlige ejendele.

Likvid formue er vigtig for ens økonomiske situation, fordi den giver en vis grad af økonomisk frihed og sikkerhed. Med en høj likvid formue har man nemlig flere muligheder for at finansiere sine udgifter, investere i nye projekter eller håndtere uforudsete situationer som sygdom eller arbejdsløshed. Likvid formue kan også være med til at reducere ens gæld og renteudgifter, hvis man bruger den til at afdrage på lån.

For pensionister kan likvid formue have en særlig betydning, fordi den kan påvirke ens ret til visse offentlige ydelser som folkepension, pensionstillæg, ældrecheck og helbredstillæg. Disse ydelser beregnes nemlig ud fra ens indkomst og formue, og hvis ens likvide formue overstiger visse grænser, kan man risikere at få nedsat eller helt miste sine ydelser. Derfor er det vigtigt for pensionister at have styr på deres likvide formue og holde sig opdateret om de gældende regler og satser.

Hvordan beregner man sin likvide formue

Hvordan beregner man sin likvide formue?

For at beregne sin likvide formue skal man først finde ud af, hvilke aktiver der tæller med i denne kategori. Som nævnt ovenfor er det typisk kontanter, bankindestående og værdipapirer. Men der kan også være andre aktiver, som kan regnes som likvide, hvis de let kan sælges eller pantsættes. Det kan f.eks. være udenlandsk valuta, guld- eller sølvbarer eller en kassekredit med sikkerhed i fast ejendom.

Når man har fundet frem til sine likvide aktiver, skal man så opgøre deres samlede værdi. Det kan man gøre ved at lægge sammen følgende beløb:

  • Sin opsparing i kontanter. Det vil sige de fysiske penge, man har adgang til. Det kan f.eks. være et beløb i et pengeskab eller en bankboks.
  • Saldoen på sin bankkonto. Det omfatter alle de konti, man har i banken, som f.eks. lønkonto, opsparingskonto eller budgetkonto.
  • Kursværdien af sine værdipapirer. Det omfatter alle de investeringer, man har i aktier, obligationer, investeringsforeninger eller andre gældsbreve.
  • Det tilgængelige beløb på sin kassekredit med sikkerhed i fast ejendom. Det vil sige den del af ens friværdi i boligen, som man kan låne mod at stille sikkerhed.

Når man har lagt disse beløb sammen, har man så sin samlede likvide formue. Det er dog vigtigt at huske på, at værdien af ens likvide aktiver kan ændre sig over tid på grund af kursudsving, rentetilskrivning, ind- og udbetalinger eller andre faktorer. Derfor bør man løbende holde øje med sin likvide formue og opdatere den efter behov.

Likvid formue beregner

For at gøre det nemt for dig, at udregne din samlede likvid formue, har vi lavet en likvid formue beregner.

Indtast værdien af dine likvide aktiver i de relevante felter og tryk på “Beregn” for at se din samlede likvide formue.

Kontanter:

Bankindestående:

Værdipapirer:

Let sælgelig aktiver, eller Kassekredit med sikkerhed i fast ejendom:

Er ratepension likvid formue?

En ratepension er en type pensionsopsparing, hvor man får udbetalt et fast beløb hver måned i en bestemt periode, f.eks. 10 eller 15 år. En ratepension kan være en god måde at sikre sig en stabil indkomst som pensionist, men den kan også have betydning for ens likvide formue og dermed ens ret til offentlige ydelser.

En ratepension tæller nemlig med i ens likvide formue, når man begynder at få udbetalt den. Det vil sige, at det beløb, man får udbetalt hver måned, lægges til ens kontanter, bankindestående og værdipapirer, når ens likvide formue skal opgøres. Det betyder, at ens likvide formue kan stige, når man får udbetalt sin ratepension, og det kan påvirke ens mulighed for at få f.eks. ældrecheck eller helbredstillæg.

Det er dog vigtigt at bemærke, at det kun er det beløb, man får udbetalt hver måned, der tæller med i ens likvide formue. Det vil sige, at det resterende beløb på ens ratepensionskonto ikke tæller med, da det ikke er tilgængeligt til fri afbenyttelse. Det betyder også, at ens likvide formue vil falde igen, når ens ratepension ophører.

Afslutning

Som sagt, er en likvid formue er et udtryk for den del af ens formue, som man hurtigt og nemt kan omdanne til kontanter. Det kan være vigtigt at kende sin likvide formue som pensionist, fordi den kan have indflydelse på ens ret til offentlige ydelser og ens private økonomi. I denne artikel har vi set på, hvordan man beregner sin likvide formue, hvad formuegrænserne er for pensionister, og hvordan man kan optimere sin likvide formue efter sine behov. Vi håber, at du har fået nogle nyttige informationer og tips til at håndtere din likvide formue.