ældrecheck 2024

Ældrecheck 2024 – Alt du skal vide om regler og satser

Er du pensionist? Eller forbereder du dig på at gå på pension? Så er det værd at vide, hvad ældrechecken har at tilbyde dig.

Hvis du ikke kender til de nuværende regler og satser, eller de nye regler der træder i kraft i 2024, er dette den perfekte guide til dig.

Vi vil forklare alt du behøver at vide om ældrecheck og de betingelser der gælder for at modtage det. Vi vil forklare de nuværende satser og regler, samt hvordan man ansøger om ældrecheck og hvornår det udbetales og de nye regler der træder i kraft i 2024.

Lad os finde ud af hvilke muligheder du har med ældrechecken i 2022!

Hvornår udbetales ældrechecken i 2024?

Ældrechecken er et engangsbeløb, der udbetales en gang om året til folkepensionister med en lille eller ingen indtægt udover folkepensionen. Ældrechecken udbetales sammen med folkepensionen den sidste hverdag i januar måned af Udbetaling Danmark.

I 2024 vil ældrechecken blive udbetalt på samme måde som tidligere, dog med nogle nye regler, der træder i kraft. Ældrechecken vil blive udbetalt den sidste hverdag i januar måned, som den plejer.

Så hvis du er en pensionist, der er berettiget til ældrecheck, skal du være opmærksom på, at du kan forvente at modtage din ældrecheck den sidste hverdag i januar 2024.

Hvilke betingelser skal man opfylde for at modtage ældrecheck?

For at modtage ældrecheck i 2024 skal man opfylde følgende betingelser:

  • Man skal være fyldt 67 år og opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar 2024.
  • Man skal have en personlig tillægsprocent højere end nul. Den personlige tillægsprocent afhænger af ens indtægt udover folkepensionen, fx ATP, renteindtægter eller ratepension.
  • Man må ikke have en samlet likvid formue pr. 1. januar, der er større end 95.800 kr. (2024). Den likvide formue omfatter fx kontanter, bankindeståender, værdipapirer og gældsbreve.
  • Hvis man er gift eller samlevende, må ens ægtefælle eller samlevers indtægter og formue også indgå i beregningen. Formuegrænsen er stadig 95.800 kr. (2024) for et par.
  • Man skal selv oplyse Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i ens formue. Man kan oplyse formue til brug for ældrecheck for 2024 fra den 1. januar 2024 via Borger.dk.

Det er derfor vigtigt at man sørger for at overholde de betingelser, der er gældende for at modtage ældrecheck. Det kan være nyttigt at kende disse regler og satser, så man er godt forberedt til at ansøge om ældrecheck når det bliver muligt.

Hvilke satser gælder?

Ældrechecken er skattepligtig og afhænger af ens personlige tillægsprocent. Beløbet man får i ældrecheck afhænger af ens samlede indkomst udover folkepensionen. I 2023 kan man få op til 19.200 kr. før skat per år i ældrecheck. Dette beløb kan ændre sig i 2024, når de nye satser bliver offentliggjort.

Jo større ens indtægt udover folkepensionen er, jo mindre får man i ældrecheck.

Ældrechecken indgår ikke i beregning af ens boligydelse eller i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Vi opdaterer vores blogindlæg herinde, så snart de nye satser for ældrecheck i 2024 bliver offentliggjort, så du kan få det bedste overblik over, hvor meget du kan få udbetalt.

Hvilke nye regler træder i kraft i 2024?

Fra 2024 træder der en række nye regler i kraft for ældrecheck. Den vigtigste ændring er, at partnerens arbejdsindtægt ikke længere bliver modregnet i beregningen af ældrechecken. Det betyder, at man kan få ældrecheck, uanset hvor meget ens partner tjener i løn, efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Derudover er der flere andre ændringer, der træder i kraft fra 2024:

  • Ældrechecken vil stige: Det beløb, man kan få i ældrecheck, stiger fra 2024. Det betyder, at flere ældre vil kunne få større økonomisk støtte til at dække udgifter til livsstilsændringer.
  • Ændringer i skattefradrag: Der er også ændringer i skattefradrag, der gælder for ældrecheck fra 2024. Det betyder, at nogle ældre kan få fradrag for udgifter, som de har haft, der er relateret til ældrecheck.
  • Flere muligheder for at få ældrecheck: Fra 2024 vil der også være flere muligheder for at få ældrecheck. Det betyder, at flere ældre vil kunne få støtte til deres livsstilsændringer, som de har brug for.

Alt i alt betyder disse nye regler, at flere ældre vil kunne få økonomisk støtte til deres livsstilsændringer. Det vil give dem større frihed og selvstændighed i deres daglige liv.