ældrecheck 2024

Ældrecheck 2024 – Alt du skal vide om regler og satser

Er du pensionist? Eller forbereder du dig på at gå på pension? Så er det værd at vide, hvad ældrechecken har at tilbyde dig.

Hvis du ikke kender til de nuværende regler og satser, eller de nye regler der træder i kraft i 2024, er dette den perfekte guide til dig.

Vi vil forklare alt du behøver at vide om ældrecheck og de betingelser der gælder for at modtage det. Vi vil forklare de nuværende satser og regler, samt hvordan man ansøger om ældrecheck og hvornår det udbetales og de nye regler der træder i kraft i 2024.

Lad os finde ud af hvilke muligheder du har med ældrechecken i 2024!

Ældrecheck satser for 2024?

Ældrechecken er skattepligtig og afhænger af ens personlige tillægsprocent. Beløbet man får i ældrecheck afhænger af ens samlede indkomst udover folkepensionen. I 2023 kunne man få op til 19.200 kr. før skat per år i ældrecheck. Dette beløb bliver ændret i 2024.

For de nye satser for 2024 ser nemlig således ud:

Du kan få op til 19.900 kr. før skat. pr. år i ældrecheck i 2024.

Der er en stigning på 700 kr. fra 2023. Dog kan vi se frem til en væsentligt stigning fra 2025, hvilket vi også kommer ind på senere.

Ældrechecken indgår ikke i beregning af ens boligydelse eller i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

Hvornår udbetales ældrechecken i 2024?

Ældrechecken er et engangsbeløb, der udbetales en gang om året til folkepensionister med en lille eller ingen indtægt udover folkepensionen. Ældrechecken udbetales sammen med folkepensionen den sidste hverdag i januar måned af Udbetaling Danmark.

Du får ældrechecken udbetalt automatisk sammen med din folkepension den sidste hverdag i januar måned. Det betyder, at du kan forvente at få din ældrecheck udbetalt onsdag den 31. januar 2024.

Hvis du ikke har modtaget din ældrecheck, kan det skyldes, at Udbetaling Danmark ikke har oplysninger om din formue, eller at du ikke opfylder betingelserne for at få ældrecheck. Du kan kontakte Udbetaling Danmark eller oplyse din formue på Borger.dk, hvis du mener, at du har ret til ældrecheck.

Hvilke betingelser skal man opfylde for at modtage ældrecheck?

For at modtage ældrecheck i 2024 skal man opfylde følgende betingelser:

  • Man skal være fyldt 67 år og opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar 2024.
  • Man skal have en personlig tillægsprocent højere end nul. Den personlige tillægsprocent afhænger af ens indtægt udover folkepensionen, fx ATP, renteindtægter eller ratepension.
  • Man må ikke have en samlet likvid formue, altså formuegrænsen for ældrechecken 2024, pr. 1. januar, der er større end 99.200 kr. (2024). Den likvide formue omfatter fx kontanter, bankindeståender, værdipapirer og gældsbreve.
  • Hvis man er gift eller samlevende, må ens ægtefælle eller samlevers indtægter og formue også indgå i beregningen. Formuegrænsen er stadig 99.200 kr. (2024) for et par.
  • Man skal selv oplyse Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i ens formue. Man kan oplyse formue til brug for ældrecheck for 2024 fra den 1. januar 2024 via Borger.dk.

Man kan på en simpel måde sige: Jo større ens indtægt udover folkepensionen er, jo mindre får man i ældrecheck.

Det er derfor vigtigt at man sørger for at overholde de betingelser, der er gældende for at modtage ældrecheck. Det kan være nyttigt at kende disse regler og satser, så man er godt forberedt til at ansøge om ældrecheck når det bliver muligt.

Flyafgift skal hæve ældrecheck satsen

Regeringen har fremlagt et udspil til en ny passagerafgift på flybilletter, som skal være med til at finansiere en forhøjet ældrecheck.

Regeringen forventer, at afgiften vil give 1,2 mia. kr. mere i statskassen i 2030, hvoraf halvdelen skal gå til at øge ældrechecken med 4.800 kr. om året, eller 400 kr. mere om måneden. Om denne forøgelse allerede bliver afspejlet i satsen for 2024 er svært at sige, men modtagere af ældrechecken kan se frem til at få flere penge fremover.

Hvilke nye regler træder i kraft i 2024?

Fra 2024 træder der en række nye regler i kraft for ældrecheck. Den vigtigste ændring er, at partnerens arbejdsindtægt ikke længere bliver modregnet i beregningen af ældrechecken. Det betyder, at man kan få ældrecheck, uanset hvor meget ens partner tjener i løn, efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

Derudover er der flere andre ændringer, der træder i kraft fra 2024:

  • Ældrechecken vil stige: Det beløb, man kan få i ældrecheck, stiger fra 2024. Det betyder, at flere ældre vil kunne få større økonomisk støtte til at dække udgifter til livsstilsændringer.
  • Ændringer i skattefradrag: Der er også ændringer i skattefradrag, der gælder for ældrecheck fra 2024. Det betyder, at nogle ældre kan få fradrag for udgifter, som de har haft, der er relateret til ældrecheck.
  • Flere muligheder for at få ældrecheck: Fra 2024 vil der også være flere muligheder for at få ældrecheck. Det betyder, at flere ældre vil kunne få støtte til deres livsstilsændringer, som de har brug for.

Alt i alt betyder disse nye regler, at flere ældre vil kunne få økonomisk støtte til deres livsstilsændringer. Det vil give dem større frihed og selvstændighed i deres daglige liv.

Ældrecheck ved dødsfald

Hvis en folkepensionist, der har ret til ældrecheck, dør i januar, før udbetalingen er sket, vil ældrechecken blive udbetalt til pensionistens dødsbo. Det gælder, hvis Udbetaling Danmark har oplysninger om pensionistens formue per 1. januar.

Hvis pensionistens ægtefælle eller samlever også er folkepensionist, vil den efterlevende få udbetalt efterlevelsespension i tre måneder efter dødsfaldet. Efterlevelsespensionen svarer til de to pensionisters samlede pensioner, men beskattes hos den efterlevende.