ATP Livslang Pension 2024

ATP Livslang Pension 2024: Se satser og nye regler for 2024

ATP Livslang Pension er en lovpligtig pensionsordning, som næsten alle indbetaler til gennem deres arbejdsliv. Det betyder, at du får en fast månedlig udbetaling fra ATP, når du når pensionsalderen. Men hvad sker der med din ATP Livslang Pension i 2024? Hvordan bliver den beregnet og udbetalt? Og hvad skal du som arbejdsgiver eller selvstændig være opmærksom på? I denne artikel får du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om ATP Livslang Pension 2024.

ATP Livslang Pension sats 2024?

Satsen for ATP Livslang Pension stiger i 2024 med 3% i forhold til 2023. Det betyder, at man som pensionist kan forvente at få en højere udbetaling, fra d. 1 januar 2024. Stigningen skyldes, at ATP Livslang Pension bliver tilpasset den forventede levealder og renteudvikling. Det vil sige, at pensionen bliver justeret hvert år, så den afspejler, hvor længe folk lever, og hvor meget de kan få for deres opsparing.

Du kan se de forventede satser for ATP Livslang Pension for 2024:

  • Den gennemsnitlige sats for ATP Livslang Pension er 16.480 kr. om året Dette svarer til en stigning på 480 kr. om året.
  • Den maksimale sats for ATP Livslang Pension er 28.119 kr. om året, hvilket svarer til en stigning på 819 kr. om året, set ift. 2023.

Hvad ændrer sig i 2024?

I 2024 vil der også ske en ændring i måden, som ATP-bidraget bliver opkrævet på. Hvis et lovforslag bliver vedtaget i slutningen af november 2023, vil ATP-bidraget for 1. kvartal 2024 blive opkrævet via Samlet Betaling med betalingsfrist den 1. juli 2024. Det betyder, at du som arbejdsgiver eller selvstændig skal indberette og betale ATP-bidraget sammen med andre sociale bidrag, som fx barselsbidrag og feriepenge. Det skal gøre det nemmere og mere overskueligt for dig at betale dine bidrag.

Hvad skal du gøre?

Hvis du er medlem af ATP Livslang Pension, behøver du ikke at gøre noget aktivt i forhold til ændringerne i 2024. Du skal bare fortsætte med at indbetale til din pension, som du plejer. Du kan dog altid holde øje med din pensionsoversigt på selvbetjeningen for ATP Livslang Pension, hvor du kan se, hvordan din pension udvikler sig. Du kan også kontakte ATP Livslang Pension, hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.

Hvis du er arbejdsgiver eller selvstændig, skal du være opmærksom på de nye satser for ATP-bidraget, som gælder fra 1. januar 2024. Du kan se de forventede satser på virk.dk. Du skal også være klar til at indberette og betale ATP-bidraget via Samlet Betaling, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Du vil få mere information om det, når det nærmer sig.