Feriepenge 2024

Feriepenge 2024: Se regler, beregningsgrundlag og mere

Feriepenge er en del af din løn, som du har ret til at få udbetalt, når du holder ferie. Feriepenge er beregnet som 12,5% af din løn i det foregående kalenderår, og du optjener dem, uanset om du arbejder fuldtid, deltid eller har et studiejob. Som senior kan du have nogle særlige forhold, som du skal være opmærksom på, når det gælder feriepenge. I denne artikel vil vi gennemgå de vigtigste ting, du skal vide om feriepenge 2024, så du kan få mest muligt ud af din ferie.

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge 2024

Hvordan får jeg udbetalt mine feriepenge 2024?

For at få udbetalt dine feriepenge 2024 skal du først bestille dem på borger.dk. Du skal logge ind med dit MitID og vælge den periode, du vil holde ferie i. Du kan bestille dine feriepenge tidligst fire uger før din første feriedag og senest to dage før.

Du kan se, hvor mange feriepenge du har optjent, på borger.dk. Det er din arbejdsgiver, der har indberettet dine feriepenge til FerieKonto, som er en offentlig ordning, der administrerer feriepengene. Hvis du ikke kan se dine feriepenge på borger.dk, skal du kontakte din arbejdsgiver.

Når du har bestilt dine feriepenge, vil du få dem udbetalt til din NemKonto inden for fem hverdage. Du skal betale skat af dine feriepenge, som bliver trukket automatisk, når de bliver udbetalt. Du kan se din skatteprocent på skat.dk.

Hvordan beregnes feriepenge?

Feriepenge er en del af din løn, som du har ret til at få udbetalt, når du holder ferie. Feriepenge er beregnet som 12,5% af din løn i det foregående kalenderår, og du optjener dem, uanset om du arbejder fuldtid, deltid eller har et studiejob. For at beregne dine feriepenge, skal du gange din ferieberettigede løn med 0,125. Din ferieberettigede løn er den løn, som du har fået udbetalt i det kalenderår, hvor du har optjent feriepenge. Den ferieberettigede løn består eksempelvis af:

  • bruttoløn (medarbejderens grundløn før pension)
  • lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger og arbejdsmarkedsbidrag
  • visse former for bonus, provision, diverse tillæg, overarbejdsbetaling
  • værdi af fri bil, telefon og sundhedsforsikring
  • værdi af andre personalegoder, for eksempel avis på arbejdet

Husk, at udgifter til for eksempel kost og logi ikke er med i den ferieberettigede løn. Du skal også huske at trække løn udbetalt under allerede afholdt ferie fra beregningsgrundlaget, hvis du fratræder din stilling. For man optjener ikke ferie, mens man holder ferie.

Når du har beregnet dine feriepenge, skal du bestille dem på borger.dk, hvor du kan se, hvor mange feriepenge du har optjent, og hvornår du kan få dem udbetalt. Du skal bruge MitID for at logge ind på borger.dk. Du kan bestille dine feriepenge op til 14 dage før din første feriedag, og du skal bestille dem for hele ferieperioden på én gang. Du kan ikke bestille feriepenge for enkelte dage eller timer. Du kan heller ikke ændre eller annullere din bestilling, når du har sendt den.

Dine feriepenge bliver udbetalt fra den instans, som har indbetalt dem. Det kan være FerieKonto, din arbejdsgiver eller en feriekasse. Det afhænger af, om du er ansat med feriegodtgørelse, ferie med løn eller er medlem af en fagforening eller en a-kasse, som har en feriekasse.

Du skal være opmærksom på, at dine feriepenge bliver beskattet som almindelig indkomst, og at de f.eks. kan have indflydelse på dine offentlige ydelser. Det skyldes, at dine feriepenge regnes som en indtægt, som kan blive modregnet i f.eks. din boligstøtte.

Hvordan beregnes feriepenge

Hvem udbetaler dine feriepenge?

Det afhænger af, hvem der har indbetalt dine feriepenge. Der er tre muligheder:

  • FerieKonto: Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge til FerieKonto, vil du få dem udbetalt fra FerieKonto. Det er den mest almindelige måde, og du kan se dine feriepenge på borger.dk. FerieKonto udbetaler dine feriepenge senest tre hverdage efter din første feriedag.
  • Arbejdsgiver: Hvis din arbejdsgiver har valgt at beholde dine feriepenge, vil du få dem udbetalt fra din arbejdsgiver. Det kan være tilfældet, hvis du er ansat i det offentlige, eller hvis du har en særlig aftale med din arbejdsgiver. Du kan ikke se dine feriepenge på borger.dk, men du kan se dem på din lønseddel. Din arbejdsgiver udbetaler dine feriepenge senest den sidste bankdag i måneden efter din første feriedag.
  • Feriekasse: Hvis du er medlem af en fagforening eller en a-kasse, som har en feriekasse, vil du få dine feriepenge udbetalt fra feriekassen. Det kan være tilfældet, hvis du er timelønnet, vikar, freelancer eller selvstændig. Du kan ikke se dine feriepenge på borger.dk, men du kan se dem på feriekassens hjemmeside. Feriekassen udbetaler dine feriepenge senest 14 dage efter din første feriedag.