Beskæftigelsesfradrag 2024

Beskæftigelsesfradrag 2024 – Så meget kan du få i fradrag i 2024

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, som du får, hvis du har en indkomst, der er omfattet af arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag). Det vil sige, at du får fradraget, hvis du har løn, overskud af virksomhed, dagpenge, efterløn eller lignende. Formålet med beskæftigelsesfradraget er at gøre det mere attraktivt at arbejde og øge arbejdsudbuddet.

Satser for beskæftigelsesfradrag i 2024

Beskæftigelsesfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst, men der er en øvre grænse for, hvor stort fradraget kan være. I 2023 var procentdelen 10,65 %, og den øvre grænse er 45.600 kr. Det betyder, at hvis du har en indkomst på 500.000 kr., får du et beskæftigelsesfradrag på 45.600 kr., selvom 10,65 % af 500.000 kr. er 53.250 kr.

Hvis du er enlig, får du et ekstra fradrag på 6,25 % af din indkomst ud over beskæftigelsesfradraget. Dette kaldes jobfradraget. Jobfradraget har også en øvre grænse, som i 2023 er 2.700 kr. Det betyder, at hvis du er enlig og har en indkomst på 500.000 kr., får du et jobfradrag på 2.700 kr., selvom 6,25 % af 500.000 kr. er 31.250 kr.

I 2024 vil der ske nogle ændringer i beskæftigelsesfradraget som følge af en politisk aftale om at øge arbejdsudbuddet. Aftalen indebærer blandt andet, at beløbsgrænsen for topskat hæves, hvilket har til følge at færre personer vil skulle betale topskat af deres indkomst i 2024.

For at kompensere for den hævede beløbsgrænse for topskat vil fradragsbeløbet falde en smule. Det betyder, at procentdelen for beskæftigelsesfradrag stadig vil være den samme, altså 10,65 % i 2024, men at maks beløbet for beskæftigelsesfradrag i 2024 vil være 45.100 kr. Og beløbet du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag er 423.474 kr. i 2024.

fradraget for enlige vil ikke blive ændret i 2024

Satser for jobfradrag i 2024

Ud over beskæftigelsesfradraget kan du også få et jobfradrag, hvis du har en høj indkomst. Jobfradraget er et ekstra fradrag, som du får automatisk, når du tjener mere end et vist beløb om året. Jobfradraget er på 4,5 % af den del af din indkomst, der er over grænsen, men det kan ikke være mere end det højeste fradragsbeløb kr. om året. Jobfradraget er en skattefordel, som skal motivere borgerer til at arbejde mere og øge deres indtjening. Jobfradraget gælder kun, hvis man betaler arbejdsmarkedsbidrag, så du får det ikke, hvis du lever af overførselsindkomster som f.eks. SU eller dagpenge. Jobfradraget kommer oven i beskæftigelsesfradraget, som du også får, når du har en indkomst fra arbejde eller virksomhed.

Jobfradraget kommer i 2024 til at stige en smule. Her er satserne for jobfragraget i 2024:

  • Fradragssats: 4,5% af indkomst som oversitger over 216.100 kr.
  • Højest fradragsbeløb: 2.800 kr.
  • Hvad man minimum skal tjene for at få fuldt jobfradrag: 278.322 kr.

Jobfradraget for enlige i 2024

Hvis du er enlig forsørger, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, kan du få et højere jobfradrag end den normale jobfradragssats. Jobfradrag for enlige er et fradrag i skat, som du får, når du har en indkomst fra arbejde eller virksomhed.

Jobfradraget for enlige vil i 2024 ligge på 25.300 kr. af en fradragssats på 6,25%.

Hvis du har spørgsmål om beskæftigelses- og jobfradraget, kan du kontakte Skat på telefon 72 22 18 18 eller via Skat.dk.

Afslutning

Jeg håber, at denne artikel har givet dig et overblik over beskæftigelsesfradraget og de kommende ændringer i 2024. Hvis du vil vide mere om seniorpension satser, kan du læse vores andre artikler på seniorfolk.dk.