Grøn check 2024

Grøn check 2024: Alt hvad du skal vide om grøn check i 2024?

Den grønne check er en del af regeringens klima- og energipolitik, som har til formål at kompensere pensionisterne for de stigende afgifter på energi og transport. Men hvad er den grønne check egentlig, og hvem kan få den i 2024? Det vil vi forsøge at besvare i denne artikel.

Hvor meget kan man få i grøn check i 2024?

Den grønne check er skattepligtig og afhænger af ens personlige tillægsprocent. Beløbet man får i grøn check afhænger af ens samlede indkomst udover folkepensionen. Jo større ens indtægt udover folkepensionen er, jo mindre får man i grøn check. Den grønne check indgår ikke i beregning af ens boligydelse eller i beregning af helbredstillæg, varmetillæg og pensionstillæg.

I 2023 kunne man få op til 19.200 kr. før skat per år i grøn check, hvis man er pensionist eller førtidspensionist. Hvis man er ikke-pensionist, kan man få op til 9.600 kr. før skat per år i grøn check. Disse beløb kan ændre sig i 2024, når de nye satser bliver offentliggjort. Dog er estimatet at dette beløb vil stige med 3-4%, så beløbet grøn check satsen for 2024 vil være mellem 19.776‬ kr. til 19.968‬ kr. Hvilket er som følge af den årlige forventet lønstigningsændring.

I 2024 vil der dog være en ny regel, der træder i kraft, som vil påvirke den grønne check for ikke-pensionister. Denne regel vil betyde, at ikke-pensionister kun vil få halvdelen af den grønne check, som de ville have fået efter de nuværende regler. Det vil sige, at hvis man er ikke-pensionist og ville have fået fx 9.600 kr. i grøn check efter de nuværende regler, vil man kun få 4.800 kr. i grøn check efter den nye regel i 2024.

Denne regel vil ikke gælde for pensionister og førtidspensionister, som vil fortsætte med at få den grønne check efter de nuværende regler i 2024.

grøn check sats i 2024

Hvornår udbetales den grønne check?

Den grønne check udbetales sammen med folkepensionen den sidste hverdag i januar måned af Udbetaling Danmark. I 2024 vil det være fredag den 31. januar.

Den grønne check bliver overført til det kontonummer, som Udbetaling Danmark har registreret for ens folkepension.

Hvem kan få den grønne check i 2024?

For at få den grønne check i 2024 skal man opfylde følgende betingelser:

  • Man skal være fyldt 67 år og opfylde betingelserne for folkepension inden 1. januar 2024.
  • Man skal have en personlig tillægsprocent højere end nul. Den personlige tillægsprocent afhænger af ens indtægt udover folkepensionen, fx ATP, renteindtægter eller ratepension.
  • Man må ikke have en samlet likvid formue pr. 1. januar, der er større end 95.800 kr. (2024). Den likvide formue omfatter fx kontanter, bankindeståender, værdipapirer og gældsbreve.
  • Hvis man er gift eller samlevende, må ens ægtefælle eller samlevers indtægter og formue også indgå i beregningen. Formuegrænsen er stadig 95.800 kr. (2024) for et par.
  • Man skal selv oplyse Udbetaling Danmark om eventuelle ændringer i ens formue. Man kan oplyse formue til brug for ældrecheck for 2024 fra den 1. januar 2024 via Borger.dk.

Hvis man opfylder disse betingelser, kan man få den grønne check i 2024. Hvor meget man får, afhænger dog af ens personlige tillægsprocent og ens status som pensionist eller ikke-pensionist.

Hvem kan få den grønne check i 2024

Hvordan ansøger man om grøn check?

Man behøver ikke at ansøge om grøn check, hvis man allerede får folkepension og har oplyst sin formue til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark beregner automatisk, om man har ret til grøn check, og hvor meget man kan få.

Hvis man ikke får folkepension endnu, men opfylder betingelserne for at få den inden 1. januar 2024, skal man ansøge om folkepension via Borger.dk senest tre måneder før, man fylder 67 år. Når man ansøger om folkepension, skal man også oplyse sin formue til Udbetaling Danmark.

Hvis man har ændringer i sin formue, skal man selv huske at oplyse det til Udbetaling Danmark via Borger.dk senest den 1. januar 2024 for at få den korrekte grønne check.

Konklusion

Den grønne check er et engangsbeløb, som udbetales hvert år til folkepensionister med en lav eller ingen indtægt udover folkepensionen. Den grønne check er en del af regeringens klima- og energipolitik, som har til formål at kompensere pensionisterne for de stigende afgifter på energi og transport.